pozyskanie inwestora

Uczyń swoją firmę atrakcyjną dla inwestora

Augeo Ventures oferuje kompleksowe wsparcie w procesie pozyskania inwestora dla firm znajdujących się na każdym etapie rozwoju lub właścicieli chcących sprzedać udziały w spółce. Zapewniamy profesjonalne doradztwo w procesie pozyskania inwestora począwszy od przygotowania spółki/firmy do sprzedaży udziałów, sporządzenia wyceny i materiałów prezentacyjnych, poprzez identyfikację potencjalnych nabywców oraz pomoc w negocjowaniu warunków transakcji. Bogate doświadczenie oraz sieć międzynarodowych kontaktów pozwoliły nam wyspecjalizować się w następujących transakcjach

Pozyskanie inwestora finansowego

Inwestorami finansowymi są najczęściej fundusze private equityventure capital, które dążą do maksymalizacji wartości firmy, aby po osiągnięciu celów zrealizować zyski z inwestycji. Przedstawiciele funduszy biorą udział w zarządzaniu strategicznym i finansowym, a działania operacyjne często pozostawia się dotychczasowym właścicielom.

Pozyskanie inwestora strategicznego (branżowego)

Dla inwestora strategicznego najważniejsza jest perspektywa długoterminowego wzmocnienia pozycji konkurencyjnej spółki nabywanej i nabywającej (połączonego biznesu). W przeciwieństwie do inwestora finansowego, inwestor branżowy nie przykłada tak dużej wagi do stopy zwrotu z inwestycji oraz do ryzyka finansowego, tylko skupia się na możliwych do osiągnięcia efektach synergii. Inwestor strategiczny jako dostarczyciel kapitału przeważnie jest zainteresowany nabyciem co najmniej pakietu kontrolnego firmy lub stopniowym przejmowaniem kontroli aż do nabycia całości firmy.

Pozyskanie anioła biznesu lub funduszu typu seed (dla startupów)

Aniołem biznesu nazywana jest zazwyczaj osoba, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących w bardzo wczesnych fazach rozwoju w zamian za udziały w tych przedsięwzięciach. W przeciwieństwie do funduszy venture capital, które zarządzają pulą środków pozyskanych od innych kapitałodawców, zgromadzonych w profesjonalnym funduszu, anioł biznesu inwestuje własne środki. Fundusze seed to z kolei fundusze podwyższonego ryzyka inwestujące w spółki posiadające innowacyjny projekt, który dzięki inwestycji funduszu pozwoli finansowanej spółce na dynamiczny i trwały rozwój oraz wzrost wartości rynkowej.

Proces pozyskania inwestora i zadania Augeo Ventures:

Dlaczego Augeo Ventures?

1. Wsparcie strategiczne

Jako doradcy w procesie pozyskania inwestora, wskażemy jakie działania możesz podjąć, aby zwiększyć wartość i efektywność firmy przed rozpoczęciem procesu pozyskania inwestora. Dzięki temu będziesz w stanie uzyskać wyższą cenę i lepsze pozostałe warunki transakcyjne. Dowiedz się więcej o usługach doradztwa strategicznego.

2. Oszczędność czasu

Ograniczymy zaangażowanie Twoje oraz Twoich pracowników w proces pozyskania inwestora i kapitału na rozwój firmy. W ramach doradztwa przy pozyskaniu inwestora opracujemy optymalną strategię pozyskania finansowania oraz jej strukturę. Przygotujemy niezbędne dla powodzenia transakcji prognozy finansowe, biznes plany oraz inne analizy.

3. Rozbudowana sieć sprawdzonych kontaktów

W procesie pozyskiwania kapitału korzystamy z naszej rozwiniętej, międzynarodowej sieci kontaktów. Dzięki wieloletnim bezpośrednim relacjom z funduszami inwestycyjnymi, przedsiębiorstwami oraz inwestorami prywatnymi w krótkim czasie docieramy do właściwych osób, które szybko wskażą czy są zainteresowane inwestycją; a my potrafimy zweryfikować przesłanki takiego zainteresowania.

4. Kompleksowy charakter usługi

Nasze doradztwo w procesie pozyskania inwestora jest kompleksowe, co oznacza, że będziemy wspierać Cię także podczas negocjacji kluczowych warunków inwestycji jak i szczegółowej treści dokumentów transakcyjnych (listów intencyjnych lub warunków termsheet, umów inwestycyjnych, umów o zakazie konkurencji, etc.).

5. Bezpieczeństwo transakcji

Pozyskiwanie inwestora dla firmy za pośrednictwem Augeo Ventures drastycznie ogranicza ryzyko spotkania się z nieuczciwymi partnerami i daje pewność dotrzymania przez kupujących swoich zobowiązań. W procesie pozyskania kapitału weryfikujemy wiarygodność transakcyjną każdego potencjalnego inwestora i współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi podmiotami.

5. Gwarancja poufności

Zachowanie poufności podczas całego procesu jest dla nas kluczowe. Informacja o chęci sprzedaży firmy oraz o prowadzonym procesie mają pozostać poufne i nie wpływać na funkcjonowanie firmy.