Analiza rynków

Analiza rynków pozwala na świadome pozycjonowanie firmy

Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym wymaga od menedżerów lub właścicieli dogłębnego zrozumienia danej branży, w uproszczeniu: bezpośredniego i pośredniego otoczenia firmy. Analiza rynków i analiza konkurencji to narzędzia służące identyfikacji realiów biznesowych i opracowaniu skutecznych działań strategicznych. Dostęp do kluczowych i aktualnych informacji o rynku pozwala na uzyskiwanie wymiernych przewag konkurencyjnych, zmniejsza ryzyko prowadzonej działalności oraz pozwala na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Tym samym – regularnie przeprowadzane badanie rynku i analiza konkurencji przekładają się na realne sukcesy biznesowe przedsiębiorstw!

Doświadczenie Augeo Ventures

Wysokie kompetencje oraz duża wiedza zespołu Augeo Ventures została pozytywnie zweryfikowana przez klientów, którzy zaufali nam i skorzystali z naszych usług. Za jakość dostarczanych analiz rynków odpowiada zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla firm. Przedstawiamy tylko dokładnie zweryfikowane w wielu źródłach oraz najnowsze dostępne informacje. Nasze analizy tworzone są w oparciu między innymi o:

  • publikacje branżowe (wydawnictwa branżowe, branżowe portale internetowe, raporty rynkowe, itp.)
  • wywiady z ekspertami branżowymi
  • biznesowe i statystyczne bazy danych
  • wywiadownie gospodarcze
  • monitoring prasy i innych mediów
  • badania pierwotne: ankiety, testy, wywiady indywidualne i grupowe
  • wieloletnie, ugruntowane, biznesowe i prywatne kontakty członków zespołu Augeo Ventures z uczestnikami rynku – właścicielami firm, członkami zarządów, dyrektorami działów w firmach
  • analizy: SWOT, macierz BCG, 5 sił Portera, PESTEL
 
Jakie korzyści daje analiza rynków?

Analiza rynków przygotowana przez Augeo Ventures przedstawia informacje o ich wielkości i strukturze oraz występujących na nich trendach. Pozwalają one określić czynniki wpływające na rozwój branży oraz zidentyfikować szanse i zagrożenia. Szybki rozwój technologii oraz silna konkurencja sprawiają, że o sukcesie firmy decyduje czas reakcji na zmiany zachodzące na rynku. W tym celu nasze analizy rynkowe zawierają prognozy rozwoju branż w najbliższych latach, tak, aby nasi klienci mogli zweryfikować spójność ich strategii z otoczeniem rynkowym.

Analiza konkurencji zawiera, z kolei, charakterystykę oraz opis modeli biznesowych głównych uczestników danego rynku. Poznanie oraz implementacja dobrych praktyk rynkowych stosowanych przez konkurentów z całego świata pozwala znacząco zwiększyć efektywność poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Analiza konkurencji powinna być pierwszym krokiem do stworzenia skutecznej strategii rozwoju firmy.

Spytaj specjalistę o analizę rynków dla Twojej firmy!