Restrukturyzacja

Wyprowadź swoją firmę z kłopotów i osiągnij sukces

Pojęcie restrukturyzacji firmy nie powinno kojarzyć się wyłącznie z kryzysowymi sytuacjami, takimi jak problemy z zachowaniem płynności, które mogą prowadzić do upadłości firmy. Takie sytuacje powodują konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji naprawczej, której głównym, ale krótkoterminowym celem jest zachowanie płynności bieżącej, a poprzez to – zapewnienie ciągłości działania firmy. Bardzo często jednak, spółki o zdrowych fundamentach decydują się także na podjęcie wielowymiarowych działań restrukturyzacyjnych, po to, aby poprawić wyniki, które nie są satysfakcjonujące dla Zarządu i Właścicieli.

Zrestrukturyzowana spółka jest:

  • lepiej zorganizowana
  • bardziej efektywna ekonomicznie
  • skoncentrowana na głównej działalności wyznaczonej przez strategię przedsiębiorstwa

Augeo Ventures oferuje w zakresie restrukturyzacji następujące usługi:

  • Racjonalizację struktury i poziomu kosztów
  • Restrukturyzację finansową
  • Optymalizację procesów biznesowych
  • Zarządzanie projektami i wdrażanie rekomendacji
  • Audyty powdrożeniowe

Niezależnie od krótkoterminowej sytuacji naszych Klientów, nie lekceważąc potrzeb bieżących, w naszych projektach restrukturyzacyjnych działamy tak, aby podnieść wartość firmy również w długim okresie.

Augeo Ventures stosuje kompleksową metodologię restrukturyzacji przedsiębiorstw. Oferujemy wsparcie zarówno w procesie zarządzania sytuacjami kryzysowymi (restrukturyzacja naprawcza), jak i w podniesieniu efektywności biznesowej oraz budowaniu długoterminowej strategii przedsiębiorstwa (restrukturyzacja rozwojowa).

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak restrukturyzacja przedsiębiorstwa przeprowadzona przez Augeo Ventures może zwiększyć wartość Twojego biznesu i rozwiązać aktualne problemy firmy, skontaktuj się z nami.