Fundusze private equity / venture capital

Pozyskaj partnera inwestycyjnego dla swojej firmy oraz kapitał na rozwój biznesu

Fundusze private equity

Fundusze venture capital

Fundusze private equity

Pozyskaj partnera finansowego dla Twojego biznesu

Fundusze private equity to rodzaj finansowych inwestorów instytucjonalnych angażujących kapitał w przedsiębiorstwa, które działają na rynku od co najmniej kilku lat, posiadają atrakcyjną paletę produktów lub usług, stoją przed atrakcyjną perspektywą dynamicznego przyspieszenia rozwoju i potrzebują dodatkowych środków finansowych na ten cel.

Po dokonaniu zakupu nowych lub istniejących udziałów w firmie, fundusze private equity angażują się, przez kilka lat, w zarządzanie strategiczne spółką (najczęściej z poziomu rady nadzorczej), monitorują efekty strategii rozwoju, doprowadzając do szybkiego wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Inwestycję funduszu private equity kończy tzw. „wyjście” funduszu, czyli sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwie innej firmie z sektora, kolejnemu funduszowi, dotychczasowym właścicielom (sprzed inwestycji funduszu), członkom kadry menedżerskiej lub oferta publiczna na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Polski sektor private equity jest stabilny, zróżnicowany i nadal dynamicznie się rozwija. Na rynku aktywne są zarówno międzynarodowe jak i polskie fundusze, koncentrujące się wyłącznie na rodzimym rynku.

Fundusze venture capital​

Pozyskaj kapitał na rozwój swojego biznesu

Kapitał na rozwój, który dostarczają fundusze venture capital jest kapitałem średnio- i długoterminowym. Inwestycje tego typu dotyczą zwykle firm we wczesnej fazie rozwoju, działających w takich branżach jak: IT, odnawialne źródła energii (OZE), biotechnologia, e-commerce, telemedycyna, telekomunikacja.

Fundusze venture capital to rodzaj inwestorów, angażujących kapitał w przedsiębiorstwa, które musi wyróżniać fundamentalna cecha – perspektywa szybkiego dotarcia z produktem na rynek lub radykalnego zwiększenia sprzedaży, co prowadzi do wzrostu wartości rynkowej samej firmy, w którą fundusz zainwestował.

Po dokonaniu zakupu udziałów firmy, fundusze VC przystępują do realizacji precyzyjnie zaplanowanego programu inwestycyjnego. Nie angażują się bezpośrednio w kierowanie spółką, lecz uważnie kontrolują wykonanie przyjętej strategii np. poprzez swoich przedstawicieli w radach nadzorczych.

Końcowym etapem procesu inwestycyjnego jest tzw. wyjście (ang. exit) tj. sprzedaż udziałów firmy przez fundusz VC, najczęściej do inwestora branżowego. W ten sposób inwestor venture capital realizuje swój zysk. Okres zaangażowania kapitałowego tego typu w przedsiębiorstwa wynosi zwykle od 3 do 5 lat.

Fundusze venture capital, jako inwestora, wyróżnia m.in.:

  • inwestowanie w przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju z sektorów nowych technologii, na które istnieje zapotrzebowanie rynkowe
  • współtworzenie dynamicznej strategii rozwoju i wzrostu wartości firmy dla właścicieli w trakcje inwestycji
  • nastawienie na wysoką stopę zwrotu z inwestycji

Korzyści ze współpracy z Augeo Ventures przy pozyskiwaniu inwestora w postaci funduszu private equity lub venture capital:

1. Korzystne warunki

Jako doświadczona firma doradztwa transakcyjnego, pomożemy Ci znaleźć partnera inwestycyjnego z sektora PE/VC, korzystnie przedstawimy Twoją firmę i będziemy ją skutecznie reprezentować podczas negocjacji warunków inwestycji.

2. Oszczędność czasu

Nasze szerokie kontakty biznesowe, wynikające z długoletniego i bogatego doświadczenia, usprawniają proces znalezienia inwestora, oszczędzając przy tym Twój czas i pieniądze.

3. Znajomość branży private equity / venture capital

Augeo Ventures regularnie współpracuje z większością funduszy aktywnych na polskim rynku. Doskonała znajomość specyfiki pracy z funduszami PE/VC pozwala nam na skuteczne prowadzenie negocjacji w procesie inwestycyjnym, zapewniając Twojej firmie osiągnięcie zamierzonych celów.

4. Wsparcie strategiczne

Opracujemy optymalną strukturę finansowania, uwzględniając wszystkie racjonalnie dostępne możliwości, a także doradzimy Twojej firmie w jaki sposób może poprawić swoją pozycję na rynku.

Korzyści dla właścicieli firm z inwestycji funduszy private equity lub venture capital w ich przedsiębiorstwach:

  1. Dostęp do najlepszych praktyk zarządzania, ekspansji rynkowej i budowania strategii rozwoju przedsiębiorstw.
  2. Ekspercka wiedza kadry menedżerskiej funduszy, której członkowie są zwykle wyspecjalizowani w konkretnych segmentach rynku.
  3. Bogate, osiągnięte w wielu branżach, często – międzynarodowe doświadczenie pozwalające skutecznie realizować strategię dynamicznego rozwoju.
  4. Szerokie kontakty wśród pokrewnych firm z branży oraz banków, firm doradczych, instytucji regulacyjnych pozwalające na dodatkowe wspierane rozwoju firmy, w którą fundusz zainwestował.

Jeżeli jesteś zainteresowany finansowaniem przez fundusze private equity / venture capital, lub chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach finansowania Twojej firmy prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.