Zespół Augeo ventures

Profesjonalizm i kompetencje członków naszego zespołu

Założyliśmy firmę Augeo Ventures w 2009 roku, aby wspierać właścicieli firm w rozwijaniu ich przedsięwzięć biznesowych i osiąganiu sukcesów. Jesteśmy absolwentami prestiżowych uczelni, krajowych i zagranicznych. Mamy bogate doświadczenie uzyskane m.in. w corporate finance, doradztwie strategicznym, bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, funduszach private equity i nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Augeo Ventures należy do organizacji Globalscope Partners –międzynarodowej sieci niezależnych, wiodących firm doradztwa przy fuzjach i przejęciach.

Jesteśmy niewielką grupą ludzi pracujących razem, w niektórych przypadkach, już od kilkudziesięciu lat. Wierzymy, że nasze różnorodne doświadczenie (i – różnice wiekowe), pochodząca z wielu źródeł ugruntowana wiedza i wieloletnie kontakty ze specjalistami w wielu branżach gospodarki umożliwiają nam realizację szerokiego spektrum projektów przy indywidualnym podejściu do każdego z nich.

Charakteryzuje nas ponadto:

 • Bogate doświadczenie zdobyte podczas współpracy z krajowymi i zagranicznymi klientami
 • Szeroka i szczegółowa wiedza o sztuce prowadzenia biznesu
 • Najwyższe standardy obsługi Klienta, potwierdzone członkostwem w Globalscope Partners
 • Indywidualne podejście i pełne zrozumienie potrzeb Klienta
 • Partnerskie relacje z Klientem i dążenie do wspólnego szukania jak najefektywniejszych rozwiązań
augeo ventures zespół dariusz budzen

Dariusz M. Budzeń

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

 • Doświadczony praktyk rynku bankowości inwestycyjnej w Polsce i doceniany przez Klientów wiarygodny partner w biznesie
 • Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w różnorodnych organizacjach, po stronie zarówno biznesu jak i nadzoru nad rynkiem finansowym
 • W swej karierze wielokrotnie zajmował wysokie stanowiska kierownicze oraz pełnił role strategicznych doradców dla zarządów spółek

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

 • Dariusz to doświadczony praktyk rynku bankowości inwestycyjnej w Polsce i doceniany przez Klientów wiarygodny partner w biznesie
 • Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w różnorodnych organizacjach, po stronie zarówno biznesu jak i nadzoru nad rynkiem finansowym
 • W swej karierze wielokrotnie zajmował wysokie stanowiska kierownicze oraz pełnił role strategicznych doradców dla zarządów spółek
augeo ventures zespół monika rykaczewska

Monika Rykaczewska

Manager

 • Doświadczona menedżer z niemal dziesięcioletnią praktyką w bankach, spółkach z rynku kapitałowego i firmach doradztwa finansowego
 • Zarządza projektami optymalizującymi procesy biznesowe oraz analizami rynków dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw z wielu branż
 • Uczestniczy w kluczowych projektach z rynku fuzji i przejęć

Prezes Zarządu, Partner Zarządzający

 • Dariusz to doświadczony praktyk rynku bankowości inwestycyjnej w Polsce i doceniany przez Klientów wiarygodny partner w biznesie
 • Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w różnorodnych organizacjach, po stronie zarówno biznesu jak i nadzoru nad rynkiem finansowym
 • W swej karierze wielokrotnie zajmował wysokie stanowiska kierownicze oraz pełnił role strategicznych doradców dla zarządów spółek
augeo ventures zespół dariusz budzen

Dariusz M. Budzeń

Prezes Zarządu

Prezesem Augeo Ventures jest Dariusz M. Budzeń. Jest on obecny na polskim rynku kapitałowym praktycznie od jego odrodzenia po rozpoczęciu transformacji polskiej gospodarki w 1989 roku. Rozpoczynał swą karierę zawodową w firmie Access sp. zo.o. od doradztwa przy pionierskich transakcjach prywatyzacyjnych w Polsce, między innymi przy pierwszej sprzedaży firmy do inwestora branżowego i pierwszej sprzedaży akcji państwowego banku w drodze pierwotnej oferty publicznej (IPO), gdzie akcje banku trafiły na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Następnie pracował w ówczesnej Komisji Papierów Wartościowych, gdzie jako Doradca dwóch kolejnych Przewodniczących KPW, zajmował się m.in. projektami z zakresu regulacji rynku papierów wartościowych, funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych oraz współtworzył strukturę regulowanego rynku pozagiełdowego (OTC) w Polsce.

Kolejnym etapem była praca w ówczesnym Banku Rozwoju Eksportu (obecnie: mBank) na stanowisku Doradcy Prezesa Zarządu. Do głównych zadań i osiągnięć należało przygotowanie koncepcji i wdrożenie dwóch projektów: uruchomienie Towarzystwa Funduszy Powierniczych “Skarbiec” oraz dwóch funduszu private equity z siedzibą w Luksemburgu oraz w stanie Delaware (USA) wraz z firmą zarządzającą tymi funduszami.

Następny etap to praca na stanowisku Dyrektora, a następnie Wiceprezesa Zarządu w spółce FAMCO S.A. zarządzającej dwoma funduszami private equity, gdzie zajmował się m.in. pozyskiwaniem projektów inwestycyjnych, nadzorem nad prawnymi i regulacyjnymi aspektami transakcji oraz nadzorem właścicielskim nad spółkami portfelowymi funduszy.

Kolejny etap w karierze zawodowej to praca w Pekao Access sp. z o. o. (grupa UniCredit) na stanowisku Dyrektora, a następnie Wiceprezesa Zarządu, gdzie zarządzał projektami doradczymi w obszarze fuzji i przejęć na rzecz klientów w sektorach chemicznym, petrochemicznym, budowlanym (i w sektorach pokrewnych), metali nieżelaznych, energetycznym, usług finansowych, farmaceutycznym, telekomunikacyjnym oraz gospodarki odpadami.

Obecnie zarządza spółką Augeo Ventures oraz, bezpośrednio, projektami z zakresu fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania oraz sukcesji pokoleniowej w firmie. Zaangażowany jest również w projekty doradztwa strategicznego.

Dariusz M. Budzeń jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr prawa) oraz amerykańskiego Northwestern University School of Law (LL.M z wyróżnieniem). Ukończył również Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie, na Universidad de Navarra, program dla wyższej kadry menedżerskiej wzmacniający ich cechy przywódcze i efektywność zawodową.

augeo ventures zespół monika rykaczewska

Monika Rykaczewska

Manager

Karierę zawodową rozpoczęła w banku BZWBK S.A. (obecnie – Santander). Kontynuowała ją w Copernicus Securities S.A. a następnie w PwC Polska Sp. z o.o. W tym ostatnim miejscu pracowała przy projektach transakcyjnych.

Związana z Augeo Ventures od 2013 roku. Nadzoruje i prowadzi projekty z obszaru doradztwa strategicznego pomagając Klientom budować strategie rozwoju, osiągać wyższą zyskowność, optymalizować procesy, tworzyć nowe działy lub reorganizować istniejące.

Jest zaangażowana w projekty doradcze w dziedzinie fuzji i przejęć. Uczestniczy w pracach dla firm z branży FMCG, spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, inżynieryjnej (HVAC), motoryzacyjnej i innych.

Z tytułem magistra ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Finansów i Rachunkowości. Wcześniej uzyskała licencjat z Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.