Filozofia działania

Jakimi wartościami kierujemy się w naszej pracy

W Augeo Ventures wierzymy, że źródeł sukcesu należy szukać w utrzymywaniu długotrwałych, silnych relacji z naszymi Klientami, wzajemnym zaufaniu i sprawnym znajdowaniu skutecznych rozwiązań problemów stojących przed naszymi Klientami.

Nawiązujemy współpracę z naszymi Klientami jedynie wtedy, gdy, w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie, znając cele Klientów, jesteśmy przekonani o tym, że skutecznie pomożemy im te cele osiągnąć.

Wartość, jaką tworzymy dla naszych Klientów, stanowi wynik wspólnych starań o najlepsze, w danych warunkach, rezultaty, a dostarczane rozwiązania zapewniają długoterminowy, stabilny rozwój biznesu naszych Klientów.

Augeo w języku łacińskim oznacza „wzmacniać, wzbogacać”. Świadczone przez nas usługi mają wzmacniać pozycję firm naszych Klientów, pomagać im radzić sobie z trudnościami oraz przygotowywać ich na niezbędne zmiany. Wierzymy, że nasze wsparcie tworzy cenną wartość dodaną dla naszych Klientów.

Sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem. Realizując różnorodne projekty, w pełni poznajemy i identyfikujemy się z potrzebami naszych Klientów. Znamy wartość czasu naszych Partnerów, poświęconego na zaangażowanie się w firmę i wierzymy, że nasze wsparcie uczyni te starania jeszcze skuteczniejszymi.

Wzajemne zaufanie i budowanie długotrwałych relacji z Klientami to nasze nadrzędne wartości. Wspieranie rozwoju biznesu to wielowymiarowy proces, w którym pozytywne relacje między partnerami odgrywają kluczową rolę. W Augeo Ventures stawiamy na współpracę z Klientami na zasadach wzajemnie korzystnego partnerstwa biznesowego, uzyskując wyraźne efekty synergii i budując długoterminowe relacje.

Nie ograniczamy się do standardowych projektów i typowych rozwiązań. Nasze doświadczenie zbudowaliśmy poprzez pracę w bankowości inwestycyjnej, private equity oraz doradztwie strategicznym. Równocześnie, świadomi trendów biznesowych w szybko zmieniającym się świecie, jesteśmy otwarci na projekty z pogranicza tych obszarów oraz innych segmentów rynku finansowego.

Działamy lokalnie korzystając z międzynarodowych kontaktów i sami je rozwijając. Dostrzegamy, że coraz więcej polskich firm szuka możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Jako członek międzynarodowej sieci doradców transakcyjnych Globalscope Partners pomagamy polskim firmom, zapewniając im najwyższej jakości wsparcie w kluczowych decyzjach dotyczących przejęć, sprzedaży spółek, restrukturyzacji czy pozyskiwaniu finansowania na rynkach międzynarodowych.

MENU