Filozofia działania

Jakimi wartościami kierujemy się w naszej pracy

W Augeo Ventures wierzymy, że źródeł sukcesu należy szukać w utrzymywaniu długotrwałych, silnych relacji z naszymi Klientami, wzajemnym zaufaniu i sprawnym znajdowaniu skutecznych rozwiązań problemów stojących przed naszymi Klientami.

Nawiązujemy współpracę z naszymi Klientami jedynie wtedy, gdy, w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie, znając cele Klientów, jesteśmy przekonani o tym, że skutecznie pomożemy im te cele osiągnąć.

Wartość, jaką tworzymy dla naszych Klientów, stanowi wynik wspólnych starań o najlepsze, w danych warunkach, rezultaty, a dostarczane rozwiązania zapewniają długoterminowy, stabilny rozwój biznesu naszych Klientów.

Augeo w języku łacińskim oznacza „wzmacniać, wzbogacać”. Świadczone przez nas usługi mają wzmacniać pozycję firm naszych Klientów, pomagać im radzić sobie z trudnościami oraz przygotowywać ich na niezbędne zmiany. Wierzymy, że nasze wsparcie tworzy cenną wartość dodaną dla naszych Klientów.

Sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem. Realizując różnorodne projekty, w pełni poznajemy i identyfikujemy się z potrzebami naszych Klientów. Znamy wartość czasu naszych Partnerów, poświęconego na zaangażowanie się w firmę i wierzymy, że nasze wsparcie uczyni te starania jeszcze skuteczniejszymi.

Wzajemne zaufanie i budowanie długotrwałych relacji z Klientami to nasze nadrzędne wartości. Wspieranie rozwoju biznesu to wielowymiarowy proces, w którym pozytywne relacje między partnerami odgrywają kluczową rolę. W Augeo Ventures stawiamy na współpracę z Klientami na zasadach wzajemnie korzystnego partnerstwa biznesowego, uzyskując wyraźne efekty synergii i budując długoterminowe relacje.

Nie ograniczamy się do standardowych projektów i typowych rozwiązań. Nasze doświadczenie zbudowaliśmy poprzez pracę w bankowości inwestycyjnej, private equity oraz doradztwie strategicznym. Równocześnie, świadomi trendów biznesowych w szybko zmieniającym się świecie, jesteśmy otwarci na projekty z pogranicza tych obszarów oraz innych segmentów rynku finansowego.

Pomagamy polskim firmom na rynkach międzynarodowych, zapewniając im najwyższej jakości wsparcie w kluczowych decyzjach dotyczących przejęć, sprzedaży spółek, restrukturyzacji czy pozyskiwaniu finansowania.