Opracowanie strategii rozwoju

Pomagamy opracować najlepszą ścieżkę rozwoju dla Twojej firmy

Strategia rozwoju stanowi fundamentalny element systemu zarządzania każdym przedsiębiorstwem.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak mogłaby funkcjonować Twoja firma, gdyby racjonalnie wyznaczyć czytelny kierunek dalszego działania? Jakie korzyści mógłbyś osiągnąć, dysponując jasno sformułowaną, spójną i przemyślaną strategię rozwoju?

Potrzeba opracowania strategii

 1. Wielu przedsiębiorców koncentruje się na bieżących sprawach firmy, planując działania jedynie na kolejne kilka miesięcy lub nawet tygodni.
 2. Aby skutecznie konkurować na rynku, osiągnąć trwały rozwój przedsiębiorstwa, potrzebne są: jasna wizja rozwoju firmy oraz sprecyzowane cele i ścieżka ich osiągniecia w przewidywalnym horyzoncie czasowym, czyli – strategia przedsiębiorstwa.
 3. Budowanie strategii to proces opracowywania długofalowych planów i zmian, po to, by jak najszybciej osiągnąć wyznaczone cele.
 

Realizując projekty polegające na tworzeniu i kształtowaniu strategii przedsiębiorstw, wzmacniamy pozycję rynkową naszych Klientów oraz umożliwiamy im wypracowanie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Proces budowania strategii

Proces budowania strategii przez zespół Augeo Ventures składa się z 3 zasadniczych kroków:

 1. Dogłębnego poznania specyfiki Klienta.
 2. Wspólnego generowania możliwości rozwoju (opcji strategicznych).
 3. Oceny atrakcyjności opcji i wydania rekomendacji odnośnie wdrożenia wybranej strategii rozwoju.
 

Po zakończeniu projektu, pracujemy z Klientami nad wdrożeniem strategii, w tym: poprzez okresowy monitoring realizacji założonych celów.

Korzyści z wdrożenia strategii

Czytelna i spójna strategia rozwoju firmy pozwoli na:

 • wypracowanie trwałych przewag konkurencyjnych i tym samym wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
 • koncentrację podejmowanych działań na najbardziej dochodowych obszarach działalności
 • uniknięcie kosztownych pomyłek mogących nawet zagrozić istnieniu firmy
 • ochronę przed negatywnymi skutkami zmieniających się trendów rynkowych
 • skuteczne motywowanie managerów i pracowników do działania
 • zwiększenie atrakcyjności firmy dla potencjalnych inwestorów
 

5 powodów dla których warto wybrać naszą firmę:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów opracowania i wdrożenia strategii.
 2. Indywidualne podejście do każdego problemu i pełne zaangażowanie w projekt.
 3. Wysoki poziom profesjonalizmu i kompetencji zespołu projektowego.
 4. Najwyższe standardy etyczne.
 5. Dogłębne zrozumienie kluczowych sektorów gospodarki.
 

Spytaj specjalistę o opracowanie strategii rozwoju Twojej firmy!