Audyt strategiczny

Sprawdź, czy Twoja firma działa efektywnie

Bardzo wiele spółek, które obecnie funkcjonuje na rynku, nigdy nie korzystało z najlepszych praktyk rynkowych w swojej działalności. Oznacza to, że wiele procesów wewnętrznych zostało ułożonych w sposób intuicyjny, przeważnie niezbyt wydajny i mało efektywny.

Nasze doświadczenie pokazuje, że w każdej spółce istnieje wiele nieefektywności i możliwości usprawnień. Jeżeli w branży istnieją firmy, które radzą sobie lepiej, to jest to najlepsze potwierdzenie tej tezy.

Analiza i ocena obecnej sytuacji w firmie i jej bezpośredniego otoczenia rynkowego, identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” i potencjalnych usprawnień pozwoli na osiągnięcie wielu wymiernych korzyści.

Korzyści z przeprowadzenia audytu strategicznego:

  • Uzyskanie obiektywnego spojrzenia na funkcjonowanie spółki
  • Porównanie z innymi podmiotami z branży i najlepszymi praktykami rynkowymi
  • Poprawa sytuacji finansowej
  • Poprawa efektywności procesów
  • Poprawa jakości i terminowości działania
  • Możliwość uzyskania oszczędności
  • Identyfikacja zagrożeń oraz ryzyk
  • Zwiększenie motywacji i efektywności pracowników
 

Spytaj specjalistę o audyt strategiczny dla Twojej firmy!