Doradztwo strategiczne

Zwiększenie efektywności i konkurencyjności Twojej firmy

Usługi doradcze Augeo Ventures przeznaczone są dla firm chcących zwiększyć efektywność funkcjonowania poszczególnych działów, czy też poszukujących nowych kierunków rozwoju lub zmiany stylu funkcjonowania z intuicyjnego na oparty w większym stopniu na weryfikowalnych przesłankach i wiarygodnych miernikach. Jako doradca strategiczny oferujemy klientom kompleksowe usługi w tych zakresach, począwszy od przygotowania audytu strategicznego i diagnozy sytuacji w firmie, przez restrukturyzację, mapowanie oraz optymalizację procesów biznesowych, aż po opracowanie czytelnej i pragmatycznej strategii rozwoju dla całej firmy.

Czym jest doradztwo strategiczne?

Doradztwo strategiczne obejmuje najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstw. Zajmujemy się zagadnieniami, które w największym stopniu przekładają się na sukces firm w długim okresie. Efektem projektów doradztwa strategicznego realizowanych przez Augeo Ventures jest najczęściej:

  • znacząca poprawa wyników finansowych i płynności finansowej firmy poprzez redukcję kosztów i zwiększenie sprzedaży
  • usprawnienie funkcjonowania działów przez m.in. wyeliminowanie nieefektywności procesowych
  • zbudowanie lub utrwalenie przewag konkurencyjnych dzięki analizie konkurencji oraz najlepszych praktyk rynkowych
  • sformułowanie jasnej strategii rozwoju firmy w przyszłości

Projekty z zakresu doradztwa strategicznego obejmują następujące usługi:

Opracowanie strategii rozwoju firmy

Wzmacniamy pozycję rynkową naszych Klientów oraz umożliwiamy im wypracowanie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Strategia rozwoju firmy stworzona przez profesjonalną firmę doradczą znacznie zwiększa szansę na realizację celów biznesowych.

Analiza rynków

Dla naszych klientów badamy rynki, na których funkcjonują lub te, na które chcą wejść. Ułatwiamy zrozumienie specyfiki tych rynków, przedstawiamy konkurencję i jej modele działania. Wskazujemy zyskowne nisze, pomagamy uniknąć nieefektywnych działań.

Optymalizacja procesów biznesowych

Przyjrzymy się bliżej procesom biznesowym w Twoim przedsiębiorstwie i poszukamy możliwości poprawy efektywności, co przełoży się na zwiększenie zysków. Jako profesjonalna firma doradztwa strategicznego, będziemy wspierać Twoją spółkę również na etapie wdrażania naszych rozwiązań.

Restrukturyzacja

Przeprowadzimy racjonalizację struktury i poziomu kosztów w firmie oraz przygotujemy listę działań, których wdrożenie przełoży się na wzrost wartości przedsiębiorstwa w długim okresie.

Audyt strategiczny

Przeprowadzimy analizę i ocenę obecnej sytuacji w firmie oraz jej bezpośredniego otoczenia rynkowego, zidentyfikujemy tzw. „wąskie gardła” oraz opracujemy działania prowadzące do usunięcia nieefektywności. Wnioski uzyskane w trakcie audytu umożliwią stworzenie efektywnej strategii rozwoju firmy.

Analiza rynków

>>Więcej<<
Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarówno na poziomie operacyjnym
jak i strategicznym wymaga od menedżerów lub właścicieli dogłębnego zrozumienia danej branży, a więc bezpośredniego i pośredniego otoczenia firmy.
Czytaj więcej

Opracowanie strategii rozwoju

>>Więcej<<
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak mogłaby funkcjonować Twoja firma, gdyby racjonalnie wyznaczyć czytelny kierunek dalszego działania? Jakie korzyści mógłbyś osiągnąć, dysponując jasno sformułowaną, spójną i przemyślaną strategię rozwoju?
Czytaj więcej

Optymalizacja procesów biznesowych

>>Więcej<<
Warto przyjrzeć się bliżej procesom biznesowym w Twoim przedsiębiorstwie i poszukać możliwości
poprawy efektywności,
co przełoży się
na zwiększenie zysków.
Czytaj więcej

Restrukturyzacja

>>Więcej<<
Restrukturyzacji firmy
nie powinno kojarzyć się
wyłącznie
z kryzysowymi sytuacjami, takimi jak problemy z zachowaniem płynności.
Czytaj więcej

Audyt strategiczny

>>Więcej<<
Bardzo wiele spółek,
które obecnie funkcjonuje
na rynku,
nigdy, w swojej działalności,
nie korzysta
z najlepszych praktyk rynkowych.
Czytaj więcej

Usługi świadczone przez profesjonalną firmę doradztwa strategicznego to inwestycja, której efektem jest wyraźna poprawa efektywności przedsiębiorstwa. Świadczą o tym referencje wydane przez zadowolonych klientów naszej firmy.

Spytaj eksperta o doradztwo strategiczne dla Twojej firmy!